ИНФЛАТОРНИ ПЕРИОД У ЈУГОСЛАВИЈИ 1989-1994:
УТИЦАЈ НА ПОШТАНСКЕ ТАРИФЕ

 

Нема струје нема хлеба.

Слоба каже: ТАКО ТРЕБА!

 

Menu