ИНФЛАТОРНИ ПЕРИОД У ЈУГОСЛАВИЈИ 1989-1994: УТИЦАЈ НА ПОШТАНСКЕ ТАРИФЕ

Нема струје нема хлеба.
Слоба каже: ТАКО ТРЕБА!
Menu